Tietopaketti aikuiskoulutuksesta Satakunnassa

Näille sivuille on koottu runsaasti tietoa aikuiskoulutuksesta satakunnan alueella. Aikuisopintojen aloittaminen saattaa tuntua elämän mullistavalta prosessilta, minkä vuoksi onkin tärkeää saada riittävästi tietoa, neuvontaa sekä ohjausta opintojen alkuvaiheessa. Sinulla saattaa olla monenlaisia koulutuksen aloittamiseen liittyviä kysymyksiä, joihin et ole löytänyt vastauksia etkä ketään kenen kanssa näistä kysymyksistä voisit puhua. Mietit kenties alanvaihtoa, mutta läpipiirisi ei välttämättä tätä oikein tahdo ymmärtää. Osa voi olla sitä mieltä, että sinullahan on jo hyvä työ – miksi haluaisit sitä vaihtaa? Opintojen rahoittamiseen liittyvät ongelmat saattavat mietityttää – miten perheeni pärjää, jos lähden opiskelemaan?- on usein esitetty kysymys. Saatat myös pohtia, millaisia rahoitusvaihtoehtoja aikuisopiskelijoille on tarjolla. Kaipaat ehkä tietoja eri opiskeluvaihtoehdoista sekä siitä, miten koulutuspaikkaa haetaan. Et välttämättä täysin edes tiedä, millaisia ammattivaihtoehtoja on tarjolla. Toisaalta saatat myös pohtia riittävätkö rahkeesi lainkaan opintoihin. Jos mielessäsi pyörii tällaisia kysymyksiä, olet tullut oikeille sivuille.

Mikä ala sopii minulle?

Jos mietit, millaista alaa haluaisit opiskella, kannattaa tämä pohdinta aloittaa kartoittamalla omia henkilökohtaisia valmiuksia sekä osaamista. Pohdi myös, millainen ala sinua kiinnostaisi? Millaista työtä haluaisit tulevaisuudessa tehdä? Millainen pohjakoulutus sinulla on? Onko sinulla kenties juuri sinua kiinnostavan alan käytännön osaamista, mutta muodollinen koulutus ja tutkintotodistus puuttuu?

Tämän jälkeen on tärkeää valita juuri sinulle sopiva koulutusmuoto – mieti millä tavoin opit helpoiten ja kuinka paljon sinulla on aikaa opinnoille? Opitko paremmin itsenäisesti vai tarvitsetko runsaasti opettajan ja ryhmän tukea opinnoissasi? Opitko mieluummin käytännön työn kautta kuin kirjoista lukemalla? Aiotko käydä töissä opintojen ohella? Nämä ja monta muuta kysymystä saattavat tulla eteen harkitessasi sinulle sopivan koulutusmuodon valintaa.
Kun olet valinnut mieleisesi alan sekä kartoittanut omia valmiuksiasi ja osaamistasi ja valinnut mieleisesi koulutusmuodon, on aika alkaa suunnitella opintojen rahoittamista. Aikuisopiskelijan opintojen rahoittamiseen on monta erilaista vaihtoehtoa. Jos olet vakituisessa työsuhteessa, sinulla saattaa olla oikeus opintovapaaseen tai vuorotteluvapaaseen. Kenties voisit tehdä osa-aikatyötä nykyiseen työpaikkaasi ja rahoittaa siten opintosi? Tai ehkä löytäisit osa-aikatyötä jostakin muualta? Jos opiskelet mieluiten käytännön työtehtävien kautta, saattaa oppisopimuskoulutus olla juuri sinulle sopiva vaihtoehto. Sen hyvä puoli on myös se, että saat koulutuksen aikaisilta työpäiviltä työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jolloin voit tarkalla taloudenpidolla pärjätä tällä palkalla opintojen ajan. Tämän lisäksi myös oppisopimuskoulutuksen aikaisilta lähiopetuspäiviltä saattaa olla mahdollista saada tiettyjä korvauksia.
Erilaiset koulutuspalvelut sekä koulutukseen hakeutumiseen liittyvät ohjauspalvelut tarjoavat sinulle lisäneuvoja ja tukea. Toisinaan jatko-opintoihin saatetaan hakeutua lähinnä huvin vuoksi, mutta usein niistä on kuitenkin myös selkeää hyötyä työllistymisen kannalta. Monilla aloilla ammattitaito vanhenee jo parin vuoden sisällä ja jos olet ollut poissa työelämästä esimerkiksi vanhempainvapaan, sairauden tai työttömyyden vuoksi, saattaa oman osaamisen päivittäminen olla yllättävä valttikortti hakeutuessasi työmarkkinoille.

Maahanmuuttajien palvelut

Satakunnassa tarjotaan erikseen palveluja maahanmuuttajille, jotka harkitsevat aikuisopintojen aloittamista. Maahanmuuttajan saattaa olla tavallistakin haastavampaa valita esimerkiksi omaa opiskelualaansa ja hänen kohdallaan omien valmiuksien sekä osaamisen kartoittamisesta voi olla erityistä hyötyä.
On tärkeää pohtia esimerkiksi maahanmuuttajan kielitaidon tasoa sekä mahdollista koulutusta lähtömaassa. Koulutusmuodon valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota – usein oppiminen käytännön työn kautta saattaa olla erityisen hyvä valinta sellaisissa tilanteissa, joissa maahanmuuttajan kielitaito on heikohko.

Erilaisista varsinaiseen koulutukseen valmentavista koulutuksista saattaa olla hyötyä juurikin maahanmuuttajien kohdalla. Kannattaa myös pohtia, vaatiiko maahanmuuttajan kielitaito kohentamista ennen koulutukseen hakeutumista – erikseen on vielä pohdittava hänen kirjallista ja suullista kielitaitoaan, koska erot näiden välillä saattavat olla yllättävänkin suuret. Toisinaan maahanmuuttaja saattaa kyllä puhua suomea ihan hyvin ja pärjätä suomeksi arkipäivän tilanteissa, mutta hänen kirjoittamansa suomi saattaa olla tasoltaan sellaista, ettei sitä välttämättä edes ymmärrä. Kannattaa muistaa, että osa maahanmuuttajista on luku- ja kirjoitustaidottomia. Myös maahanmuuttajat saavat tarvittaessa apua ja tukea opintojensa rahoituksen suunnittelussa – heidän käytettävissään on myös erilaisia koulutuspalveluja sekä –ohjausta.