Oppisopimus on oiva väylä hankkia muodollinen ammattitaito

Oppisopimuskoulutus voi olla oiva väylä muodollisen ammattitaidon hankkimiseen, jos pidät enemmän oppimisesta käytännön työn kautta kuin pelkästään lukemalla. Oppisopimuskoulutuksen aikana pääset perehtymään nimenomaan käytännön työhön ja opit tätä käytännön työtä tehdessäsi – joskin myös tämä opiskelumuoto sisältää käytännön lisäksi teoriaopetusta.

Oppisopimuksen ehdoton hyvä puoli on myös se, että saat koulutuksen aikaisilta työpäiviltä vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tämä opiskelumuoto takaakin sen, ettei sinun tarvitse kärvistellä opiskeluaikaa opintotuella, mikä on monelle opiskelijalle valitettavan tuttua. Tämä voikin olla hyvä vaihtoehto opiskella esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa epäilet perheesi taloudellista pärjäämistä opintojesi aikana. Tosin oppisopimuksen aikainen palkkakaan ei toki päätä huimaa, mutta tarkalla taloudenpidolla sillä saattaa pärjätä opintojen ajan. Perheelle kannattaa tehdä selväksi, että tilanne on väliaikainen ja että esimerkiksi isoimmat hankinnat saavat odottaa opintojesi aikana.

Millaisissa tilanteissa oppisopimus on hyvä valinta?

Oppisopimus soveltuu ammatillisten tutkintojen suorittamiseen ja se perustuu työnantajan kanssa laadittavaan työsopimukseen. Opinnot aloittaaksesi sinun tulee olla vähintään 15-vuotias – tätä nuoremmalle oppisopimus ei siis sovi, mutta toisaalta se soveltuu erinomaisesti myös aikuisen opiskelijan opiskelumuodoksi. Oppisopimuksen teon yhteydessä laaditaan myös henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka tulee laatia niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, jotka Opetushallitus on vahvistanut.

Oppisopimuskoulutusta voi käyttää myös väylänä kohti näyttötutkinnon suorittamista. Oppisopimuksen aikana on mahdollista valmistautua tulevaan näyttötutkintoon sekä harjoitella siinä tarvittavia taitoja. Lisäksi oppisopimusta voidaan käyttää lisäkoulutusväylänä. Yrittäjille oppisopimus tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon, koska yrittäjällä on oikeus itsensä kouluttamiseen yrityksessään oppisopimuksen kautta.

Oppisopimuksesta on siis moneksi ja se taipuu monenlaisiin tilanteisiin opiskelijan tarpeiden mukaan. Tästä syystä oppisopimuksella opiskelevat opiskelijat ovatkin taustoiltaan keskenään hyvin erilaisia – ei ole olemassa yhtä ainutta ihmistyyppiä tai elämäntilannetta, johon oppisopimus olisi räätälöity, vaan se sopii hyvin monenlaisille ihmisille ja taipuu hyvin monenlaisiin elämäntilanteisiin.

Miten oppisopimus järjestetään ja kauanko se kestää?

Suurinpiirtein 70-80% oppisopimuskoulutuksesta on järjestetty siten, että työpaikkakouluttaja huolehtii opiskelijan kouluttamisesta työpaikalla. Tämän lisäksi koulutettava saa tietopuolista opetusta ammatillisessa oppilaitoksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa. Myös näiden lähiopetuspäivien ajalta on mahdollista saada joissakin tapauksissa tiettyjä korvauksia, kuten päivärahaa, majoituskorvausta tai matkakorvausta.

Perustutkinnon suorittaminen oppisopimuksella kestää 1-3 vuotta riippuen koulutettavan aiemmasta työkokemuksesta sekä koulutuksesta. Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen edellyttää sellaisen työpaikan löytämistä, joka täyttää tietyt kriteerit ja jossa on käytettävissä ammattitaitoinen ohjaaja. Työpaikalla on huolehdittava siitä, että koulutettava saa tehtäväkseen riittävän monipuolisia työtehtäviä. Tietopuoliseen opetukseen kuuluu erilaisia projektitöitä, kehittämistehtäviä, lähiopiskelua oppilaitoksessa, etäopiskelua sekä erilaisia etätehtäviä. Verkko-opetusta on alettu hyödyntää myös oppisopimuskoulutuksessa aikaisempaa useammin.

Vastuunalainen työpaikkakouluttaja huolehtii opiskelijan perehdyttämisestä, ohjaamisesta sekä arvioinnista. Hän toimii sekä koulutettavan henkilön tukihenkilönä että yhteyshenkilönä oppilaitoksen sekä työpaikan välillä. Vastuunalaisen työpaikkakouluttajan rooli on melko merkittävä koko oppisopimuskoulutuksen onnistumisen kannalta, joten kannattaakin varmistaa etukäteen, että työpaikalta valittu kouluttaja haluaa varmasti tehtävässä toimia.

Ulkomaanjakso oppisopimuksen aikana

Joissakin tapauksissa myös oppisopimukseen on mahdollista liittää ulkomaan koulutusjakso, mikä voi olla erinomainen vaihtoehto halutessasi esimerkiksi kohentaa kielitaitoasi tai kokeilla siipiäsi myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tällainen ulkomaanjakso voi sisältää työpaikalla oppimista tai esimerkiksi työharjoittelua. Se saattaa sisältää myös tietopuolista opiskelua ulkomaisessa oppilaitoksessa. Tänä kansainvälisenä aikana ulkomaanjakso voi olla erinomainen väylä kohentaa esimerkiksi omaa kielitaitoa sekä kansainvälistä osaamista – mahdollisuuksia ulkomaanjaksoon ei siis yleensä kannatakaan jättää väliin, vaikka uudenlaisen todellisuuden kohtaaminen sekä mahdollinen kulttuurishokki jännittäisivätkin. Ulkomaanjakso on kuitenkin omiaan tarjoamaan sinulle aivan uudenlaisia kokemuksia ja opettamaan jotakin sellaista, mikä olisi mahdotonta koti-Suomesta käsin. Ulkomaanjakso näyttää hyvältä myös CV:ssa.