Oppisopimusopiskelija ja amk-opiskelija vertailevat koulutuksiaan

Toisinaan voi olla hyödyllistä vertailla erilaisia koulutuksia ne läpikäyneiden opiskelijoiden kokemusten kautta. Toki kokemukset ovat hyvinkin henkilökohtaisia ja toki opiskelijoiden kokemukset vaihtelevat, joten suuremman kuvan saamiseksi pitäisi toki vertailla suurempaa joukkoa, mutta jo kahden henkilön haastattelusta saadaan jonkinlainen kuva näiden kahden kovin erilaisen koulutusmuodon välillä.

Opintojen rahoitus

Oppisopimusopiskelija kertoi, että koska hän sai oppisopimuksen aikaisilta työpäiviltä työehtosopimuksen mukaista palkkaa, hänen ei tarvinnut ottaa opintolainaa. Hän asui opintojensa aikaan yhdessä poikaystävänsä kanssa lähellä pääkaupunkiseutua je he jakoivat elinkustannukset. Myös vanhemmat avustivat taloudellisesti oppisopimusopiskelijaa opintojen aikana. Aivan kaikkea haluamaansa oppisopimusopiskelija ei mielestään voinut ostaa opintojensa aikana, mutta toisaalta taloudellinen tilanne ei tuntunut myöskään kovin tiukalta. Oppisopimusopiskelija ei haluaisi opiskella opintotuen turvin, koska on sitä mieltä, että niin pienellä summalla olisi vaikea tulla toimeen.

Amk-opiskelija ei saanut ensimmäisiltä opiskeluvuosiltaan lainkaan opintotukea, koska oli alle 20-vuotias opinnot aloittaessaan ja koska vanhempien tulot ylittivät tulorajat. Opiskelija asui kuitenkin yksin Helsingissä ja taloudellinen tilanne oli tiukka. Asumistukea hän sai, mutta se ei riittänyt edes vuokranmaksuun. Lopun vuokran hän maksoi säästöillään ja osa-aikatyöstä saamillaan rahoilla. Ensimmäisinä opiskeluvuosina opiskelija ei ostanut juuri mitään ylimääräistä – ruokaakin vain hyvin vähän. Opintolainaa hän ei kuitenkaan halunnut nostaa. 20-vuotiaana opiskelija meni naimisiin ja alkoi saada myös opintotukea. Taloudellinen tilanne helpotti huomattavalla tavalla. Edelleenkään kaikkea ei ollut varaa ostaa, mutta esimerkiksi ulkomaanmatkoille oli jo varaa lähteä – myös lentäen. Amk-opiskelija on myöhemmin suorittanut yamk-opinnot, jolloin taloudellinen tilanne oli aivan toisenlainen. Koska hän sai mahdollisuuden opiskella omaehtoisesti ansiosidonnaisen turvin ja koska hän oli aikaisemmin tehnyt hyväpalkkaista työtä, ei taloudellinen tilanne opintojen aikana tuntunut tiukalta, vaikka perhekoko olikin ehtinyt kasvaa usealla jäsenellä.

Työharjoittelut ja teoriaopinnot

Oppisopimusopiskelija koki, että opinnot tapahtuivat pääasiassa työpaikalla, jossa hän oli ollut töissä epäpätevänä jo ennen opintojen aloittamista. Käytännön työn hän koki pääosin mielekkääksi, mutta teoriaopinnot tuntuivat vaikeilta.

Amk-opiskelija yllättyi siitä, kuinka paljon amk-opinnot sisälsivät työssä oppimista. Hän kuitenkin tunsi oppineensa ehkä kaikista eniten juuri näillä käytännön työelämän jaksoilla. Teoriaopintojen helppous yllätti amk-opiskelijan. Toisaalta teoriaopinnot tuntuivat selkeästi tukevan työssäoppimis-jaksoja, mikä oli selkeästi opintojen hyvä puoli. Muutoinkin amk-opiskelija koki opinnot erittäin mielekkäiksi.

Tulevaisuuden opiskelu- ja työhaaveet

Oppisopimusopiskelija ei aio enää opiskella tulevaisuudesssa. Hän jatkaa työtään samassa työpaikassa, jossa suoritti oppisopimuksensa. Työpaikalla on tapahtumassa muutoksia ja hän pelkää työpaikkansa puolesta, koska haluaisi jatkaa samassa työpaikassa myös tulevaisuudessa. Tulevaisuus pelottaa hieman.
Amk-opiskelija on työskennellyt opintojensa jälkeen yrittäjänä ja suorittanyt yamk-opinnot. Hän pohtii hieman yliopisto-opintojen aloittamista tai toisen alan opiskelemista, vaikka onkin toisaalta melko varma, ettei enää aio opintoja jatkaa – lukuunottamatta kenties pienimuotoisia täydennyskoulutuksia. Tämän hetkinen työ yrittäjänä tuntuu mielekkäältä, vaikkakin välillä työpäivät venyvät turhan pitkiksi – toisaalta hänestä on tuntunut hienolta pystyä työllistämään itse itsensä täysipäiväisesti. Tulevaisuuteen hän suhtautuu optimistisesti.

Mistä opiskelijat kritisoivat toistensa koulutuksia?

Oppisopimusopiskelija on sitä mieltä, että amk-opinnoissa ei ollut järkeä, koska amk-opiskelija ei saanut edes opintotukea koko opintojensa ajalta. Hänen mielestään ero palkassa on niin pieni verrattaessa hänen palkkaansa ja amk-opiskelijan palkkaa valmistumisen jälkeen, ettei hän näe mitään syytä, miksi kannattaisi ensin opiskella lukiossa ja tämän jälkeen ammattikorkeakoulussa. Amk-opinnot ovat hänen mielestään myös liian teoreettiset. Yamk-opinnoissa hän hämmästelee opinnäytetyön laajuutta. Hänen mielestään palkka on ratkaiseva tekijä koulutusvalintoja tehtäessä.
Amk-opiskelija on sitä mieltä, että oppisopimusopiskelijan monet taidot jäävät ilman pohjalla olevia lukio-opintoja kovin vaatimattomiksi – minkä hän näkee olevan erityisesti nykyaikana suuri puute. Tämä koskee esimerkiksi oppisopimusopiskelijan kielitaitoa sekä matemaattisia taitoja. Amk-opiskelija on lisäksi sitä mieltä, että nykyaikana on riski jättää opinnot pelkän perustutkinnon suorittamiseen.