Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja

Satakunnan ammattikorkeakoulusta löydät runsaan valikoiman erilaisia koulutusvaihtoehtoja – aina lyhytkoulutuksista ja kursseista amk- ja yamk-koulutuksiin asti. Tämän lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella avoimen ammattikorkeakoulun kursseja.
Erilaisia syksyn 2016 kursseja sekä lyhytkoulutuksia ovat esimerkiksi talousvalmennuskurssi, lääkehoitoon liittyvä kurssi, lastenpsykiatrian kurssi, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrisen valmennuksen kurssi, tilinpäätössuunnitteluun liittyvä kurssi, potilaan kliiniseen tutkimiseen ja arviointiin liittyvä kurssi, lääkintähuollon kertauskoulutukseen liittyvä kurssi, työnohjaajakoulutus, arvonlisäverotukseen liittyvä talousvalmennussarjan osa sekä perhetyöntekijän työhön liittyvä kurssi. Tämän lisäksi syksyn aikana on tarkoitus perehtyä esimerkiksi sosionomikoulutuksen 20-vuotiseen historiaan, yrittäjyysviikkoon, Yyterin ympäristön luonnon erityispiirteisiin matkailualan näkökulmasta tarkasteltuna sekä tilinpäätöksen suunnitteluun. Oppilaitos järjestää myös esimerkiksi lääkintähuollon kertauskoulutusta sekä johdon työnohjaajakoulutusta. Koulutustarjonta on monipuolista ja laajaa.

Amk-koulutus

Ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa opetusta järjestetään Satakunnan ammattikorkeakoulussa päiväopiskeluna. Lähiopetuksen lisäksi päiväopinnot sisältävät myös opiskelua itsenäisesti sekä erilaisia projekteja. Osa projekteista tehdään yksin, mutta osa projekteista suoritetaan ryhmätöinä. Samoin osa oppimistehtävistä on yksilö- ja osa ryhmätehtäviä. Päiväopinnot sisältävät myös verkko-opiskelua. Päiväopintoina Satakunnan ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa seuraavat amk-tutkinnot:

– Energia ja ympäristötekniikan insinööri (amk)
– Konetekniikan insinööri (amk)
– Logistiikan insinööri (amk)
– Merenkulun insinööri (amk)
– Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri (amk)
– Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (amk)
– Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (amk)
– Tuotantotalouden ja tekniikan insinööri (amk)
– Merenkulun merikapteeni (amk)
– Fysioterapeutti (amk)
– Sairaanhoitaja (amk)
– Sosiaalialan sosionomi (amk)
– Terveydenhoitaja (amk)
– Matkailualan restonomi (amk)
– International Business –alan tradenomi (amk)
– Liiketalouden alan taloushallintoon tai myyntiin ja markkinointiin tai yritysviestintään erikoistunut tradenomi (amk)
– Liiketalouden alan kansainväliseen kauppaan erikoistunut tradenomi (amk)
– Tietojenkäsittelyyn erikoistunut tradenomi (amk) sekä
– Kuvataiteeseen erikoistunut kuvataiteilija (amk).

Monimuoto-opinnot on suunniteltu erityisesti sellaisille opiskelijoille, jotka käyvät opintojen ohella töissä. Voidaksesi osallistua monimuoto-opetukseen, sinulta ei kuitenkaan edellytetä työpaikkaa. Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähi- että etäopetusta. Tämän lisäksi ne sisältävät opiskelua itsenäisesti. Yksin tai ryhmässä tehtävät projektit sekä oppimistehtävät ovat tärkeä osa opintoja. Myös virtuaaliset oppimisympäristöt sekä erilaiset viestintäteknologian ratkaisut tulevat tutuiksi opintojen aikana. Monimuoto-opiskeluna on mahdollista opiskella Satakunnan ammattikorkeakoulussa seuraavat tutkinnot:

– Vanhustyön geronomi (amk)
– Kuntoutuksen ohjaaja (amk)
– Sairaanhoitaja (amk)
– Sosiaalialan sosionomi (amk) sekä
– Liiketalouden tradenomi (amk).

Tradenomi (amk) –koulutusta järjestetään Satakunnan ammattikorkeakoulussa monimuoto-opetuksena sekä Huittisen että Rauman toimipisteissä.

Yamk-opinnot – Studying in the university of applied sciences on master`s degree
Satakunnan ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös yamk-opintoja. Tämä tutkinto on suunniteltu työelämälähtöiseksi ja siten, että opintojen sekä työssäkäymisen yhdistäminen on mahdollista. Opintojen tavoitteena on kehittää työelämää sekä syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa asiantuntijuutta. Opintojen kautta opiskelijan uralla etenemismahdollisuudet usein paranevat. Yamk-opinnot sisältävät kuudestakymmenestä yhdeksäänkymmeneen opintopistettä ja niiden keskeinen osa on opinnäytetyö. Lähiopetuspäiviä on yleensä kahdesta neljään kuukautta kohden. Satakunnan ammattikorkeakoulussa voi opiskella seuraavia yamk-tutkintoja varten:

– Sosiaali- ja terveysala: hyvinvointiteknologia
– Sosiaali- ja terveysala: kuntoutus
– Sosiaali- ja terveysala: sosiaaliala
– Sosiaali- ja terveysala: terveyden edistäminen
– Sosiaali- ja terveysala: vanhustyö
– Tekniikan ala: hyvinvointiteknologia
– Tekniikan ala: Information Technology
– Tekniikan ala: Maritime Management
– Tekniikan ala: Rakentaminen ja talotekniikka
– Liiketalous ja palvelualat: johtaminen ja palveluliiketoiminta
– Liiketalous ja palvelualat: Information Technology sekä
– Kulttuuriala: kuvataide.

Kaiken kaikkiaan Satakunnan ammattikorkeakoulun koulutusvaihtoehdot ovat erittäin monipuoliset ja laajat ja ne tarjoavat koulutusmahdollisuuksia, jotka sopivat hyvinkin monenlaisiin elämäntilanteisiin. Monimuoto-opetus on erinomainen vaihtoehto siinä vaiheessa, jos sinun on taloudellisesti pakko käydä päivätyössä opintojen lisäksi. Yamk-koulutus voi olla loistava vaihtoehto edistää omaa uralla etenemistä, jos sinulla jo on amk-tutkinto hankittuna ja riittävästi työkokemusta.